Poniżej zamieszczono najważniejsze wytyczne korzystania z serwisu i zamieszczania treści na podamto.pl.

Warunki generalne
-> Aby móc w pełni korzystać z bloga i publikować w nim teksty, należy wykonać niepłatną rejestrację.
-> Rejestracja w witrynie jest jednoznaczna z przekazaniem zgody na warunki przedstawione w regulaminie.
-> Według przepisu 116. „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r. zabronione jest kopiowanie i przedrukowywanie artykułów opublikowanych na witrynie podamto.pl. Pogwałcenie tego zarządzenia wiąże się ze zgłoszeniem na policję.
-> Twórca jest całkowicie odpowiedzialny za publikowany felieton. Posiadacz strony nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki będące wynikiem wykorzystania treści prezentowanych na blogu.
-> Twórca tekstu oświadcza, że ma pełne prawa autorskie.
-> Treści nie mogą być umieszczane na pozostałych stronach ani przed, ani po zamieszczeniu ich na podamto.pl.
-> Treści, które nie realizują wytycznych, będą odrzucone. Właściciel serwisu ma możliwość odmowy bez podawania konkretnej przesłanki.
-> Na podamto.pl funkcjonuje ograniczenie odpowiedzialności posiadacza witryny. Internauta wie, że blog ma styl informacyjno-rozrywkowy, analogicznie jak dodawane na nim felietony. Nie wyrażają one porad ani zaleceń w określonych okolicznościach. Dodawane teksty wyrażają poglądy ich autorów. Administrator nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy wyświetlanych pod artykułami.

Dodawanie tekstów na stronie
-> Treść treści musi być zgodna z wytycznymi polskiej poprawności językowej. Teksty z wyraźnymi błędami nie będą zamieszczone.
-> Zawartość publikacji musi mieć charakter informacyjno-rozrywkowy i być ciekawa dla internautów.
-> Każdy artykuł musi być wyjątkowy, dający do myślenia i czytelny dla internautów.
-> Publikowane artykuły winny mieć powyżej 2500 zbs.
-> W artykule możliwe jest załączenie nie więcej niż jednego linka w formie URL lub brand.
-> Tekst i linki prowadzące do zewnętrznych domen nie mogą przedstawiać tematów sprzecznych z prawem oraz tematów dla osób pełnoletnich.
-> Do każdej publikacji trzeb dołączyć fotografię. Fotografia nie może naruszać zapisów „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.