Obecnie niemal każdy posiada konto w banku. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia płacenie rachunków i dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Jednak co oznacza numer konta i czy podawanie go jest bezpieczne? Poznaj szczegóły dotyczące numeru konta bankowego, o których prawdopodobnie wcześniej nie miałeś pojęcia.

Co oznacza numer konta bankowego?

Numer konta jest przypisany do danego rachunku w banku i składa się z 26 cyfr, które służą do jego identyfikacji. Co oznacza numer konta? Liczby tworzące numer konta bankowego można podzielić na trzy grupy:

  • Pierwsze dwie cyfry to liczba kontrolna generowana na postawie obliczeń z użyciem pozostałych cyfr tworzących numer konta. Stanowi ona potwierdzenie, że cały numer przypisany do rachunku bankowego jest poprawny.
  • Kolejne 8 cyfr to numer rozliczeniowy określający konkretną jednostkę banku. W Polsce przydziela go Narodowy Bank Polski, który jest bankiem centralnym. Pierwsze 4 cyfry numeru rozliczeniowego stanowią wyróżnik danej instytucji bankowej. W przypadku banku centralnego, grupy banków spółdzielczych lub banku komercyjnego identyfikator ten składa się 3 cyfr uzupełnionych o liczbę zero. Natomiast banki spółdzielcze i centrala Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej posiadają czterocyfrowe oznaczenie. Następne 4 cyfry wskazują na oddział instytucji, a ostatnia cyfra spełnia funkcję kontrolną i służy do ustalenia poprawności numeru rozliczeniowego.
  • Ostatnie 16 cyfr to indywidualny numer rachunku klienta generowany losowo podczas zakładania konta w banku.

Co oznacza numer konta w IBAN?

Czasami można spotkać się także z zapisem numeru konta w standardzie IBAN. Co oznacza numer konta w IBAN? To międzynarodowy sposób podawania numeru konta bankowego. Składa się on ze standardowego ciągu 26 cyfr, jednak jest poprzedzony skrótem literowym wskazującym na kraj, w którym rachunek został otworzony. W przypadku Polski ten kod to PL.

Czy podawanie numeru konta jest bezpieczne?

Udostępnianie samego numeru konta jest całkowicie bezpieczne. W końcu bez podania numeru konta nie byłoby możliwe otrzymywanie przelewów. Należy jednak zachować pewną ostrożność i nie ujawniać zbyt wielu informacji dotyczących konta bankowego. By zrealizować przelew, należy podać: imię i nazwisko odbiorcy, numer należącego do niego rachunku bankowego, kwotę przelewu oraz jego tytuł. Te dane absolutnie wystarczą do poprawnego prekazania środków na inne konto.

Jakich informacji nie musisz podawać podczas wykonywania przelewu?

Może się zdarzyć, że wśród danych koniecznych do zrealizowania przelewu znajdzie się również adres odbiorcy. Jednak podanie go nie jest niezbędne, aby transfer środków został przeprowadzony poprawnie. Kolejna informacja dotycząca przelewu, której nie musisz wprowadzać, to data przelewu. Zwykle jest on realizowany w najbliższym możliwym terminie, a datę wpisuje się tylko wtedy, gdy chcesz zaplanować przelew środków.

Podawanie numeru konta bankowego jest bezpieczne. Sam numer konta oraz standardowo towarzyszące mu dane — takie jak imię i nazwisko odbiorcy, kwota i tytuł przelewu — nie stwarzają zagrożenia utraty środków. Należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *