Jest to problem, o którym wszyscy wiedzą, ale mało się o nim mówi. To duży błąd, bo nie tylko może dotknąć każdego, proces leczenia jest długi i trudny, co może być katastrofalne w skutkach. O tym, czym jest depresja, jakie są jej objawy i metody leczenia, opowiemy w poniższym artykule.

Depresja – objawy

Depresja to zaburzenie psychiczne, które wymaga specjalistycznego leczenia. Objawy utrzymują się przez dłuższy czas, co jest cechą charakterystyczną depresji. Jest źródłem ciągłego niepokoju, przygnębienie oraz jego wpływ na codzienne życie. Osoby z depresją stale odczuwają smutek, który z dnia na dzień zwiększa swoje rozmiary. Może mieć on konkretne podłoże, ale nie musi. W dzisiejszych czasach człowiek ciągle za czymś goni. Żyje w ciągłym biegu, stresie, nie ma czasu dla siebie, rodziny, a jego codzienność staje się jednakowa, szara i bezbarwna. Wówczas traci energię i motywację do wykonywania najprostszych czynności. Dotychczasowe ambicje i plany przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Osoby zmagające się z depresją, bardzo szybko zasypiają, lecz budzą się wcześnie i nie spieszą się ze wstawaniem.

Mężczyzna z kartką w ręce

Depresja – leczenie

Najpopularniejszą formą leczenia terapii jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Obecnie stosuje się trzy rodzaje terapii:

  • Terapia poznawcza

Koncentruje się na zmianie myślenia osoby dotkniętej depresją. Najczęściej towarzyszy jej poczucie, że jest niekochana, niepotrzebna, boją się zaufać innym, gdyż każdego posądzają o złe zamiary, nawet swoich najbliższych. Mają obniżone poczucie własnej wartości. Terapeucie w tym zakresie pracują nad tym, aby zmienić u chorego ten negatywny i destrukcyjny tok myślenia i sposobu postrzegania własnej osoby. Podczas terapii pacjentowi stara się wytłumaczyć, że najważniejsze tu i teraz, a nie to, co było czy ma się stać.

  • Terapia behawioralna

Skupia się na zachowaniu pacjenta i jego zmiany. W tym wypadku, osoby zmagające się z depresją często płaczą, towarzysza im napady lęku, paniki oraz cierpią na bezsenność. Pacjenci uczą się zatem monitorować swój nastrój oraz zwiększyć aktywność. Terapeuci przeważnie proszą, aby zapisywali, co robili danego dnia i jakie towarzyszyły im przy tym uczucia. Pozwala to wyeliminować z ich życia te czynności lub ludzi, którzy wywołują w nich nieprzyjemne uczucia. Do najpopularniejszych technik, które mają na celu niesienie odprężenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, są różne techniki relaksacji. Do należy do nich praca nad oddechem, która ma na celu jego wyrównanie poprzez oddychanie przeponowe i zatrzymanie złych myśli podczas napadu lęku czy bezsenności. Technika behawioralna pozwala także na ekspozycję, to znaczy pacjent może opowiedzieć terapeucie o dręczącym go problemie i towarzyszących mu emocjach.

  • Terapia interpersonalna

Dotyczy problemów interpersonalnych, czyli dotyka trudności w komunikacji z rodziną, najbliższymi osobami, znajomymi, pracodawcą itp. To forma terapii mówionej, podczas której terapeuta skupia się na zagadnienia ważnych dla osób zmagających się z depresją jak żałoba, samotność itp. Podczas terapii pacjent musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego znalazł się w takiej sytuacji, co miało na to wpływ, gdzie popełnił błąd itp. To swoista burza mózgów.

Istnieją również inne sposoby leczenia depresji jak zalecenie stosownych leków antydepresyjnych czy, w skrajnych przypadkach, elektrowstrząsów. Jest to jednak tzw. ostateczna ostateczność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *