Wśród prawniczych profesji zarówno zawód radcy prawnego, jak i adwokata cieszy się sporym zainteresowaniem, te dwa tytuły niosą ze sobą prestiż i poważanie. Zakres uprawnień radcy prawnego i adwokata nieco się różni, inne są też podstawy prawne regulujące spektrum ich obowiązków. Czym zajmuje się radca prawny, a czym adwokat?

radca prawny a adwokat

Radca prawny – czym się zajmuje?

Społeczna świadomość dotycząca zawodu radcy prawnego jest jeszcze nadal stosunkowo niska. To profesja, która powstała w Polsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia i wykorzystywana była w obsłudze prawnej państwowych przedsiębiorstw. Do dziś często mylimy ten zawód z doradcą, który może jedynie udzielać porad prawnych.

Jednak poszukując prawnika, który oferuje szeroki zakres usług w przedmiocie świadczenia pomocy prawnej, sporządzaniu opinii prawnych, udzielaniu porad i konsultacji możemy śmiało skierować kroki do kancelarii radcy prawnego. W myśl obowiązujących przepisów ustawy o radcach prawnych może on również m.in. opracowywać projekty aktów prawnych oraz występować przed organami administracji publicznej i sądami w roli pełnomocnika lub obrońcy. Radca prawny może przejmować obsługę prawną zarówno osób prywatnych, przedsiębiorców, czy instytucji.

Co jest rolą adwokata?

Profesja adwokata potocznie nazywana jest obrońcą sądowym, ponieważ kojarzona jest najczęściej z rolą pełnomocnika w sprawach karnych. Jednak zakres uprawnień i obowiązków adwokata jest zdecydowanie bardziej rozległy, jak w przypadku radcy prawnego adwokat świadczy szeroki katalog usług dotyczących pomocy prawnej.

adwokat - jaki zakres uprawnień

Do adwokata możemy się zgłosić po poradę prawną, zlecić mu kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, kiedy potrzebujemy pomocy i reprezentacji w sprawach z zakresu prawa pracy, czy w sprawach na gruncie rodzinnym. Zawód adwokata daje szerokie możliwości świadczenia usług praktycznie w każdej dziedzinie prawa, adwokat może nas reprezentować przed sądami wszystkich instancji.

Radca prawny a adwokat – jakie różnice?

Zawód adwokata i radcy prawnego to pokrewne profesje, w obecnym stanie prawnym różnice pomiędzy tymi zawodami są niewielkie. Obecne regulacje prawne dają radcom prawnym i adwokatom podobny zakres działania.

Warto jednak wiedzieć, że jeszcze do 2015 roku radca prawny miał zdecydowanie węższy katalog uprawnień, nie mógł bowiem podjąć się reprezentacji swojego klienta w roli obrońcy w sprawach o podłożu karnym i karnoskarbowym. Po nowelizacji przepisów w dniu 1 lipca 2015 roku zarówno radca prawny, jak i wcześniej adwokat mogą bronić praw klienta w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Radca prawny nie może jednak pozostawać w stosunku pracy.

Zasada nie dotyczy adwokata, ponieważ z założenia nie może on pozostawać zatrudniony, prowadzi działalność wyłącznie w swoim imieniu. Natomiast radca prawny może prowadzić swoją działalność oraz, w ramach swoich uprawnień i obowiązków, może podejmować pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *