Najważniejszym zadaniem zagęszczania gruntów jest zmniejszenie ich porowatości, a tym samym zwiększenie realnej ich nośności. W ten sposób minimalizuje się możliwość ich odkształcenia, a także uodparnia na warunki atmosferyczne. W technologii budowlanej jest kilka sposób na zagęszczanie gruntu – warto wymienić te najpopularniejsze.

Jakie są metody zagęszczania gruntu w budownictwie?

Jak zostało wspomniane we wstępie, zagęszczanie gruntów odpowiada przede wszystkim za właściwe przygotowanie terenu pod budowę. Dzięki temu podłoże będzie bardziej stabilne i utrzyma postawiony na nim budynek bez osuwania się czy przechylania.

Z tego też względu firmy budowlane korzystają ze specjalnych technik zagęszczania, które dobierane są w zależności od gruntu i jego charakterystyki. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma popularnymi metodami, do których zaliczają się: zagęszczenia dynamiczne, zagęszczanie impulsowe, wibroflotację oraz kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach są one wykorzystywane.

Na czym polega dynamiczne zagęszczanie gruntu?

Zagęszczanie dynamiczne, to popularna metoda, którą wykorzystuje się przede wszystkim w przypadku gruntów słabych, niezależnie od ich technicznych parametrów. Dzięki temu można zwiększyć ich nośność i zredukować zagrożenie osiadania.

W tym celu wykorzystuje się specjalne ubijaki, które za pomocą dźwigów spuszczają ciężar z określonej wysokości. Wybija się nim krater, który uzupełnia się kruszywem i znów ubija. Robi się tak do momentu, aż ubijak nie wytwarza już kraterów. Jest to duże uproszenie, ale zagęszczanie gruntu metodą dynamiczną dokładniej opisuje specjalista (Keller Polska), gdzie cały proces został znacznie bardziej szczegółowo opisany. Wymieniono także zalety, jakie wiążą się z tą konkretną technologią stosowaną w budownictwie.

Zagęszczanie gruntów metodami dynamiczną i wibroflotacją

Jak działa zagęszczanie impulsowe?

Kolejną popularną metodą zagęszczania gruntów jest wykorzystanie technologii impulsowej. Działa to w ten sposób, że za pomocą specjalnego młota hydraulicznego uderza się w ziemię, z użyciem odpowiedniej siły, aby zagęścić znajdujące się poniżej rozluźnione podłoże.

Uderzenia są silne i odbywają się w szybkich cyklach i od punktu do punktu, które są określane wcześniej. W ten sposób zwiększa się zagęszczenie gruntu i jego nośność. Najczęściej wykorzystuje się tę metodę w przypadku gruntów niespoistych i przy planowanym wyłożeniu fundamentów posadowych

Wibroflotacja – czym jest?

W przypadku gruntów niespoistych i sypkich wykorzystuje się także inną metodę zagęszczania – wibroflotaję. Używa się w tym celu specjalną maszynę, wibrator wgłębny. Jest to dźwig, którego siła wibracji wspomagana jest przez ciśnienie wody – jego moc, częstotliwość i amplituda dobierana jest według gruntu, na którym ma pracować. Urządzenie powieszone do dźwigu zagłębia się w ziemi i zaczyna opuszczać wibrator, przez co powstają leje, które się zasypuje po każdym cyklu ubijania.

Zwiększa się w ten sposób sztywność podłoża i jego wytrzymałość, zmniejsza głębokość posadowienia oraz zapobiega przesunięciom. Jest to stosunkowo uniwersalna metoda, którą można wykorzystać przy praktycznie dowolnych warunkach glebowych.

Jakie są funkcje kolumny żwirowej i żwirowo-betonowej?

W przypadku kolumn żwirowych oraz żwirowo-betonowych wykorzystuje się technologię, która opiera się na wykonaniu kolumn (z kruszywa lub betonu). Za pomocą specjalnego wibratora wgłębia się je w podłoże w celu ubicia, działa to za pomocą ciśnienia wody i zagęszcza się je za pomocą miarowego uderzania przez podnoszenie i opuszczanie.

W ten sposób podawane są kolejne warstwy służące ubiciu gruntu i zwiększeniu jego gęstości i nośności. Ogranicza się w ten sposób osiadanie fundamentów oraz ich upłynnianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *